poniedziałek, 4 maja 2015

27-28 CZERWCA: V Bieszczadzki Puchar Głowatki. Zgłoś swój udział!

PROGRAM IMPREZY:

27 czerwiec 2015 (sobota)
godz. 04.30 – 05.30 - Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
• odprawa techniczna dla zawodników zawodów wędkarskich
• rozlokowanie zawodników na łowiskach
godz. 05.30 - 10.30 – I tura zawodów
godz. 10.30 - 11.30 – Powrót do bazy zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
godz. 11.30 - posiłek,  ogłoszenie wyników I tury zawodów
godz. 12.00 - pokaz rzutowy wędką muchową jednoręczną  w wykonaniu Piotra Talmy (Master Casting Instructor FFF)
godz. 14.00 -  obiad (Hotel nad Osławą w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 27)
godz.15.00 - spotkanie informacyjne pt. „Górny San i jego ichtiofauna. Stan obecny, zagrożenia i wyzwania.” będące elementem projektu „Międzynarodowa akcja edukacyjna  - Ochrona bioróżnorodności rzeki San” (Sala widowiskowa MGOKiS w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37)
godz. 17.30 - Biesiada wędkarska „ZAKUCIE”.
28 czerwiec 2015 (niedziela)
godz. 05.30 –  rozlokowanie zawodników na łowiskach – organizator zapewnia transport
godz. 06.00 – 10.00 – II tura zawodów wędkarskich
godz. 10.30 – 11.30 – Powrót do bazy zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
godz. 13.00 – ogłoszenie wyników „V Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”, wręczenie nagród, posiłek, pożegnanie uczestników i oficjalne zakończenie imprezy
REGULAMIN IMPREZY*
Miejsce imprezy
Rzeka San od ujścia Hoczewki do mostu Sanok Stomil
Baza imprezy – Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
Cel imprezy
Celem imprezy jest ochrona i promocja bogatych walorów przyrodniczych i turystycznych rzeki San poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz spotkania informacyjnego pt. „Górny San i jego i chtiofauna. Stan obecny, zagrożenia i wyzwania.”
Organizator imprezy
Impreza odbywa się przy wsparciu i pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Starosty Sanockiego. Organizatorem  imprezy w sensie prawnym jest Koło Wędkarskie PZW w Zagórzu Okręg Krosno (zawody wędkarskie).
Obowiązki organizatora
Organizator gwarantuje puchary oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. główne trofeum w postaci rzeźby przyznawanej za złowienie głowacicy). Koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, urazy, utratę zdrowia lub życia podczas imprezy.
Techniki połowu ryb i klasyfikacja
Połów odbywa się metodą spinningową lub muchową – no kill. Zawody odbywają się w II czterogodzinnych turach. Gatunki ryb zaliczane do punktacji: głowacica, pstrągi, lipienie.
Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zawodach wędkarskich jest posiadanie zezwolenia PZW na połów ryb w wodach górskich w okręgu krośnieńskim oraz dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (kliknij w link lub zjedź kursorem na dół strony) z jednoczesnym wniesieniem opłaty startowej w wysokości 80 zł na konto Koła Wędkarskiego PZW w Zagórzu (+60zł w przypadku osoby towarzyszącej) nr 42 8642 0002 2001 0000 4747 0001 z dopiskiem „Głowatka” ) zapisy do 22-06-2015 r. (włącznie) Liczba miejsc ograniczona. Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie kolejności zgłoszeń. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają kol.:
Jacek Krawczyk (tel. 600 271 215)
Tomasz Pyrć  (tel. 667 557 338)
Grzegorz Krzywda (tel. 668 495 815)
*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, oraz programie imprezy.