Kontakt

w sprawach wędkarskich:
 Tomasz Pyrć (tel. 667 557 338)

w sprawach organizacyjnych:
(promocja, sponsoring, kontakty z mediami itp.)
Jerzy Zuba (tel. 505 168 353)
e-mail: jzuba@zagorz.pl