poniedziałek, 26 czerwca 2017

Hat-trick Złotego! wyniki VII edycji BPG.

W tegorocznych zawodach wzięło udział 37 wędkarzy z Polski oraz Słowacji. Zawodnicy rywalizowali w dwóch turach po 6 godzin. Liczyła się najdłuższa ryba w turze, do klasyfikacji zaliczano pstrągi i głowacice.Po pierwszej turze zawodów wędkarze mieli możliwość dokonania zarybienia Sanu jego Królową - Głowacicą. Wpuszczonych zostało około 100 ryb od 20cm do ponad 50cm.Zawody wygrał Robert Złociński z Zagórza łowiąc głowacicę mierzącą 78cm! drugie miejsca zajął Ervis Llinaj z Zagórza (pstrąg potokowy 42 cm), trzecie Robert Rzeszutko z Krakowa (pstrąg 37cm)."Złoty" po raz trzeci wygrał Bieszczadzki Puchar Głowatki dotychczas udało mu się to w II i IV edycji. Dziękujemy organizatorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów.

W szczególności :
www.centrumwedkarstwa.pl
Fisharrow, Pass Polska, PGNIG, Crow, MiG Zagórz, Starostwo Sanockie, Salix alba.
Więcej o zawodach już wkrótce znajdziecie w obszernej relacji Wędkarstwo Moje Hobby!

piątek, 28 kwietnia 2017

VII Bieszczadzki Puchar Głowatki - zapisy do 21-06-2017!!!Program zawodów:


1.   Sobota 24.06.2017

·         godz. 04.30 - 05.00 - odprawa techniczna dla zawodników
"Chata Starych Znajomych " Zahutyń 281

·         godz. 05.00 - 10.00 - pierwsza tura zawodów

·         godz. 10.00 -11.00 - powrót do bazy zawodów (Chata Starych Znajomych, Zahutyń 281)

·         godz. 11.00 - 13.00 - posiłek regeneracyjny, ogłoszenie  wyników I tury zawodów

·         godz. 17.00 - biesiada wędkarska (Chata Starych Znajomych, Zahutyń 281)

Organizator zapewnia transport uczestników po imprezie.

2.   Niedziela 25.06.2017
·         godz. 05.30 - rozlokowanie zawodników na łowiskach – organizator zapewnia transport
(rozwiezienie i przywiezienie z łowiska)*

·         godz. 06.00 - 10.00 - II tura zawodów wędkarskich
·          
·          godz. 10.00 -11.00 - powrót do bazy zawodów (Chata Starych Znajomych, Zahutyń 281)
·          
·         godz. 11.00-13.00 - posiłek regeneracyjny, ogłoszenie wyników
„VII Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”,wręczenie nagród, pożegnanie uczestników i oficjalne zakończenie imprezy.

Ø  REGULAMIN IMPREZY**
Miejsce imprezy:
Rzeka  San od ujścia Hoczewki do mostu Sanok Stomil.

Baza imprezy
Chata Starych Znajomych, Zahutyń 281.

Cel imprezy:
Celem imprezy jest ochrona i promocja bogatych walorów przyrodniczych i turystycznych rzeki San poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz spotkania informacyjnego.

Organizator imprezy:
Impreza odbywa się przy wsparciu i pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Starosty Sanockiego. Organizatorem  imprezy w sensie prawnym jest Koło Wędkarskie PZW Zagórz Okręg Krosno (zawody wędkarskie).

Obowiązki organizatora:
Organizator gwarantuje puchary oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. główne trofeum w postaci rzeźby przyznawanej za złowienie głowacicy oraz koszulki okolicznościowe + niespodzianka). Koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, urazy, utratę zdrowia lub życia podczas imprezy.
Techniki połowu ryb i klasyfikacja:
Połów odbywa się metodą spinningową lub muchową – no kill. Zawody odbywają się w II czterogodzinnych turach. Gatunki ryb zaliczane do punktacji: głowacica, pstrąg.


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w zawodach wędkarskich jest posiadanie zezwolenia PZW na połów ryb w wodach górskich w okręgu krośnieńskim oraz dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularzaz głoszeniowego z jednoczesnym wniesieniem opłaty startowej w wysokości 130 zł na konto Koła Wędkarskiego PZW Zagórz (+100 zł w przypadku osoby towarzyszącej) nr 42 8642 0002 2001 0000 4747 0001 z dopiskiem „Głowatka” ) zapisy do:
 21-06-2017 r. (włącznie) Liczba miejsc ograniczona. Lista uczestników zostanie ustalona na podstawie kolejności zgłoszeń. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają kol.:
Grzegorz Krzywda (tel. 668 495 815)
Tomasz Pyrć  (tel. 667 557 338)
Jacek Krawczyk(tel. 600 271 215)

 
* W przypadku własnego transportu możliwość łowienia od świtu
** Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminieA tak BPG wyglądał w 2016r:

wtorek, 12 kwietnia 2016

10 - 12 CZERWCA. VI Bieszczadzki Puchar Głowatki. Zapisy już tylko do 6 czerwca!

PROGRAM IMPREZY**:

Piątek  10.06.2016
 • godz. 17.00 „Ichtiofauna Sanu – wczoraj - dziś - jutro” - prelekcje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu przy ulicy Piłsudskiego 37.
Sobota  11.06.2016
 •    godz. 04.30 - 05.00 - odprawa techniczna dla zawodników  "Chata Starych Znajomych" Zahutyń 281
 • godz. 5.00 - 10.00 - pierwsza tura zawodów
 •  godz. 10.00 -11.00 - powrót do bazy zawodów ("Chata Starych Znajomych", Zahutyń 281)
 • godz. 11.00 - 13.00 - posiłek regeneracyjny, ogłoszenie  wyników I tury zawodów
 •  godz. 17.00 - biesiada wędkarska ("Chata Starych Znajomych", Zahutyń 281) 
  Organizator zapewnia transport uczestników po imprezie.
  Niedziela  12.06.2016
  • godz. 05.30 - rozlokowanie zawodników na łowiskach – organizator zapewnia transport (rozwiezienie i przywiezienie z łowiska)*
  • godz. 06.00 - 10.00 - II tura zawodów wędkarskich godz. 10.00 -11.00 - powrót do bazy zawodów (Chata Starych Znajomych, Zahutyń 281)
  • godz. 11.00-13.00 - posiłek regeneracyjny, ogłoszenie wyników „VI Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”, wręczenie nagród, pożegnanie uczestników i oficjalne zakończenie imprezy.
  REGULAMIN IMPREZY**:

  Miejsce imprezy:

  poniedziałek, 29 czerwca 2015

  V Bieszczadzki Puchar Głowatki za nami!

  W miniony weekend (27-28 czerwca) już po raz piąty Zagórz gościł międzynarodowe grono miłośników tytułowego gatunku ryby. Tegorocznym, wędkarskim zmaganiom  organizowanym przez zagórskie Koło PZW Okręg Krosno przy wsparciu Gminy Zagórz i Powiatu Sanockiego towarzyszył projekt pn. „Międzynarodowa akcja edukacyjna  - Ochrona bioróżnorodności rzeki San” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie.
  Głowacica zwana popularnie głowatką  (z łac. Hucho hucho) w Polsce regularnie jest łowiona jedynie w trzech rzekach: Dunajcu, Popradzie i Sanie. Często bywa nazywana  łososiem wód słodkowodnych. Na krajowych łowiskach poławiane były osobniki o dł. ok. 1,4 m i wadze ponad 20 kg!  Ta słodkowodna ryba z rodziny łososiowatych (z łac. Salmonidae)  może odegrać bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnej branży turystycznej pod warunkiem zachowania nieskażonego środowiska naturalnego i ochrony bioróżnorodności łowisk. Wyszczególnione tu zagadnienia omawiano szczegółowo w trakcie sobotniej (27 czerwca) konferencji naukowej pt. „Górny San i jego ichtiofauna. Stan obecny, zagrożenia i wyzwania.” Podczas spotkania, w którym wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP Tomasz Kamiński – przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wędkarstwa, Jozef Baslar – starosta powiatu Svidnik (Słowacja) oraz prof. Andrzej Witkowski – najwybitniejszy, polski znawca głowatki i prekursor działań na rzecz jej zachowania i ochrony, przedstawiono prezentacje, które dały asumpt do interesującej i ożywionej dyskusji, moderowanej przez burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka. Finałowym akcentem wieńczącym edukacyjną część V Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki było uroczyste nadanie honorowych tytułów

  poniedziałek, 4 maja 2015

  27-28 CZERWCA: V Bieszczadzki Puchar Głowatki. Zgłoś swój udział!

  PROGRAM IMPREZY:

  27 czerwiec 2015 (sobota)
  godz. 04.30 – 05.30 - Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
  • odprawa techniczna dla zawodników zawodów wędkarskich
  • rozlokowanie zawodników na łowiskach
  godz. 05.30 - 10.30 – I tura zawodów
  godz. 10.30 - 11.30 – Powrót do bazy zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
  godz. 11.30 - posiłek,  ogłoszenie wyników I tury zawodów
  godz. 12.00 - pokaz rzutowy wędką muchową jednoręczną  w wykonaniu Piotra Talmy (Master Casting Instructor FFF)
  godz. 14.00 -  obiad (Hotel nad Osławą w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 27)
  godz.15.00 - spotkanie informacyjne pt. „Górny San i jego ichtiofauna. Stan obecny, zagrożenia i wyzwania.” będące elementem projektu „Międzynarodowa akcja edukacyjna  - Ochrona bioróżnorodności rzeki San” (Sala widowiskowa MGOKiS w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37)
  godz. 17.30 - Biesiada wędkarska „ZAKUCIE”.
  28 czerwiec 2015 (niedziela)
  godz. 05.30 –  rozlokowanie zawodników na łowiskach – organizator zapewnia transport
  godz. 06.00 – 10.00 – II tura zawodów wędkarskich
  godz. 10.30 – 11.30 – Powrót do bazy zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE”
  godz. 13.00 – ogłoszenie wyników „V Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”, wręczenie nagród, posiłek, pożegnanie uczestników i oficjalne zakończenie imprezy
  REGULAMIN IMPREZY*

  piątek, 27 czerwca 2014

  "Głowatkomania" na Sanie!

  Piotr Zieleniak i jego okazała głowatka
  Czwarty puchar, bieszczadzkiej królowej Sanu obfitował w wielkie emocje no i oczywiście w tytułowe głowacice. Ale zacznijmy od początku. Sympatycy wędkarstwa i połowu największej z ryb łososiowatych zamieszkującej wody słodkowodne, zwanej często: łososiem dunajskim, tajmieniem, głowatką, miedzianooką, bieszczadzką królową czyli po prostu głowacicą, rokrocznie spotykają się na zawodach towarzyskich rozgrywanych na Sanie w okolicach Zagórza i Leska. Jest to ryba, która nie tylko rozpala wszystkie zmysły wędkarskie, ale również jest dla wędkarza najważniejszym trofeum, jest to ryba dysponująca ogromną siłą, niezwykle chimeryczna i tajemnicza, jest to ryba nie dla każdego wędkarza.
  Złowić tą rybę, to tak jakby, znaleźć się w ekskluzywnym biznesowym klubie. To dla łowcy olbrzymia nobilitacja i szacunek innych wędkarzy. Głowacica może żerować rano, w południe przy 35 oC, w śniegu, deszczu i o zmierzchu. Jest absolutnie nieprzewidywalna, drapieżnik szczytowy - doskonały. Złowienie tej ryby jest wynagrodzeniem trudów i cierpliwości. Latami wędkarze przemierzają wody górskie w poszukiwaniu tego drapieżnika i można nie spotkać się z okazem tego gatunku. Równie dobrze przy sprzyjającym szczęściu branie może nastąpić w każdym momencie naszej pstrągowej wyprawy i tylko od umiejętności łowcy, jak i jego doświadczenia zależy czy hol będzie udany.